48_beton
48_beton

Afkørsel 48 – Maribo Erhvervspark
Ny fleksibel og fremtidssikret erhvervspark. Bynær, byggemodnet og fyldt med grøn teknologi. Kun 20 km til Femern Belt-forbindelsen og tæt på motorvej, industrihavne og jernbanenet.

 

Kontakt os og hør mere om mulighederne >>

Etape 1 er klar – klimavenlige løsninger, grøn energi, høj sikkerhed, fleksible og skalérbare erhvervsgrunde

Første etape af erhvervsparken indvies i sensommeren 2019. Første etape udgør 21,7 hektar, af de i alt 88 hektar, der er øremærket erhvervsområdet. 22 hektar hvor byggegrundene kan tilpasses virksomhedernes størrelse og kan opdeles eller sammenmatrikuleres efter behov.

Parcellerne er byggemodnet og fremtidssikret. Der er kloakeret, der er sørget for el og vand. Der er klimasikret mod 100-års hændelser, og arkæologerne har allerede været området igennem. Ingen overraskelser, men klar til brug. Det er næsten kun at sætte stikket i til kaffemaskinen og pc’eren – tættere på plug n’play kan man ikke komme.

Erhvervsområdet henvender sig til transporttunge erhverv og tilhørende erhverv, og er delt op i fleksible parceller, som bindes sammen af en let tilgængeligt vejnet, og som med bassiner til klimatilpasning og grønne områder skaber en rekreativ sammenhæng med Maribo. Lolland Kommunes position som en af de kommuner, der er længst fremme i forhold til grøn omstilling og vedvarende energi går igen i Maribo Erhvervspark.

Maribo Erhvervspark
ligger kun 18 min.
fra
Femern-byggepladsen

Porten til Centraleuropa

Det er ikke noget tilfælde, at alle vejene i den nye Maribo Erhvervspark navngives efter europæiske hovedfærdselsårer og skal starte med ”Europavej”. For tættere på byggeriet af den kommende Femern-forbindelse end den nye erhvervspark, der åbner i sensommeren 2019, kommer du ikke.

Faser i byggeriet

Hele området rummer i alt 25 storparceller med størrelser fra ca. 14.000 m2 til ca. 32.000 m2. Storparcellerne kan opdeles i flere parceller ved at tilføre ekstra stikveje, som vist i princippet for en fleksibel udstykning. Hvert enkelt storparcel kan således deles i 1-4 parceller alt efter størrelse og behov. Ligeledes kan storparcellerne sammenmakrikuleres ved behov for større grunde. Det giver en fleksibel udstykning, som kan ændres efter behov. For at sikre en fleksibel plan giver udstykningen mulighed for at udbygge området over fire faser.

1. fase består af ca. 111.000 m2 bygbare grundarealer.

Overblik over fase 1

2. fase består af ca. 157.000 m2 bygbare grundarealer.

Overblik over fase 2

3. fase består af ca. 153.000 m2 bygbare grundarealer.

Overblik over fase 3

4. fase består af ca. 126.000 m2 bygbare grundarealer.

Overblik over fase 4

Området

Fakta om Lolland Kommune

Indbyggere 41.615
Areal 892,92 km²
Større byer Nakskov, Maribo, Rødbyhavn
Færge Tårs <> Spodsbjerg
Rødbyhavn <> Puttgarden
Fly Lolland Falster Airport
Tog Lollandsbanen, DSB
Igangværende projekter Femern Bælt Tunnelen
Ny Storstrømsbro
Udvidelse af jernbanenettet
Afstande Motorvej – 0 min.
Erhvervshavn – 10 min.
Togstation 
– 5 min.
Holeby Airport – 10 min.
Erhvervsudd.  – 5 min.
Femern byggeri 
– 18 min.
København 
– 75 min.
Hamburg 
– 180 min.

 

 

Fakta om Lolland Kommune

Indbyggere 41.615
Areal 892,92 km²
Større byer Nakskov, Maribo, Rødbyhavn
Færge Tårs <> Spodsbjerg
Rødbyhavn <> Puttgarden
Fly Lolland Falster Airport
Tog Lollandsbanen, DSB
Igangværende projekter Femern Bælt Tunnelen
Ny Storstrømsbro
Udvidelse af jernbanenettet
Afstande Motorvej – 0 min.
Erhvervshavn – 10 min.
Togstation 
– 5 min.
Holeby Airport – 10 min.
Erhvervsudd.  – 5 min.
Femern byggeri 
– 18 min.
København 
– 75 min.
Hamburg 
– 180 min.

 

 

Danmarkskort med fokus på Lolland

Priser & download

Priser fra kr. 136,- pr. m2 excl. tilslutningsafgift.

Vil du vide mere?

Din kontaktperson:

Mads Stærk
Business Director Industries
+45 2324 4521
mst@businesslf.dk

Business Lolland-Falster
Kidnakken 11
4930 Maribo

Logo Lolland Kommune
Logo Business Lolland-Falster
Logo Afkørsel 48 Maribo Erhvervspark